A Kis hableány

meseelemzés
 
Tornyossy Mária

 
 
Ismerve néhány tipikus Andersen-mesét feltételezzük, hogy beleszőtte személyes lelki irányultságát is a történeteibe, vagyis a népmesei alapon meglátszik tudattalanjának lenyomata. Emiatt a történet szimbolikája nem tisztán közvetíti az individuáció folyamatát, de egy olyan fontos motívummal indít, ami gyakori a tündérmeséknél is: a csonka-család helyzetből adódó krízis, mely a főhőst egyéni útkeresésre indítja. Ez azt a pszichológiai tanulságot mindenképpen közvetíti, hogy a már érzelmileg megalapozott polgári házasság intézményén belül mennyire fontos mindkét szülő részvétele a szocializációban, hogy az gördülékenyen haladjon, és megmaradjon a hagyomány keréknyomában.

A Kis Hableány anya-nélküliségének egyéni vonása, hogy őt az anyai nagyanya istápolja, elültetve benne egy vágyakozást az emberek világa felé. Ez a filogenezis képe, ahogyan az Élet, a lények kikerültek a szárazföldre, de ez a Kis Hableánynak az életébe került. Az apai tiltás – ami a történet elején a vihar képében jelenik meg – már későn jön, nem tudja megakadályozni a királyfi megpillantását. A szerelmi imprinting szükségszerűen megvalósul, a szerelem első látásra, maga után vonva a Kis Hableány életmentő akcióját. A hét sellőlány mindegyikének serdülőkori joga – minthogy része beavatásuknak – hogy szétnézhetnek a földi világban, de ez nem mindegyiküket érinti meg, és csak egyiküket, a hetediket ragadja magával, akit vonz az ismeretlen, aki kész elhagyni biztonságos közegét, ahová pedig testi alakjával tartozik. Ebben az értelemben rokona a magyar népmesék legkisebb fiújának, aki szerencsét próbálni indul a nagyvilágba, de a Kis Hableányt egy speciálisan női motívum indítja el, a szerelme utáni vágyakozás és készsége az áldozathozatalra, amit meg is tesz, azért, hogy emberi lábakra tegyen szert. Alkuja a boszorkánnyal egy archetipikus motívum variánsa, a lélek áruba bocsátása az ördögnek. Ő szépséges hangját adja cserébe, amire pedig a későbbiekben nagy szüksége lenne vonzerejének megmutatásához. Láthatóan hiányzik belőle az előrelátás, de hisz hiányolta a megfelelő anyai lelki vezetést – és mindig ez történik: boszorkányos erők törnek a felszínre, ha az apa maga próbálja meg felnevelni leányait.

Az az áldozathozatal, amit szerelméért hoz meg a Kis Hableány, irreálisan nagy, mert önmaga lényegi vonását adja fel vele – ezért kell elbuknia. A Víz leánya az idegen terepen elgyengül, nincs hangja (néma, mint a hal) személyisége elvész az idegenségben, az emberek világában nem boldogul kommunikáció nélkül, pusztán az érzelmeivel nem tud hatni királyfijára, elveszíti azt.

A víz-elem, ahonnan jött, a tudattalan világa – és valóban az onnan jövő impulzusoknak nehéz formát adni – de egy másik jelentésben a víz az introverzió világa is. A Kis hableány az elmélyült introverziót szimbolizálja, ezen belül a még formátlan érzéseket. Tragikuma, hogy feláldozza az emóciók kommunikációjának lehetőségét, ugyanakkor elveszíti azt a női erőt, amit, mint sellő birtokol, amíg van hangja, amivel a férfit, a hajóst rabul ejtheti.

A Kis Hableánynak a vízből való kijövetele persze jelenti a gyermekkorból való kijövetelét is, mondhatjuk szükségszerűen le kell dobnia magáról a korábbi létformához tartozó sellő-farkot, és viselnie kell fájdalom árán is a felnőttség női nyűgét. Az a félelem, ami minden civilizált serdülő lányban felébred, a szüzesség elvesztésének anticipálása során, hogy alá kell vesse magát egy testies szenvedéssel járó transzformációnak – ez a félelem is kifejeződik a sellőlány történetében. A fájdalmas emberi lábak és a cserébe adott némaság úgy is összefügg, hogy ezt a terhet neki zokszó nélkül kell viselnie – bár ez inkább tudatos pedagógia –, mindenesetre illik hozzá a némaság, a víz-elem lánya simulékony, passzív, formálható, egy szelíd archetipikus alak, aminek selbst-reprezentáns vonása is van.

A történet végén megvalósuló transzformációjában visszatér őseleméhez, a vízhez, nem keresve a menekülés útját – hiszen hősnő – habbá lényegül át. A természeti elemek erejének, az őselemek különbözőségének és összekeverhetetlenségének antropomorf példázata is benne van a mesében.

     
« előző Tartalomjegyzék » következő