Tagság

Az Egyesület rendes tagja lehet minden magyar állampolgár, a Magyarországon letelepedett, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, aki elfogadja az alapszabályt és a tagdíjfizetési kötelezettséget, és aki rendelkezik segítő diplomával és min. 85 óra transzperszonális szemléletű képzésben részt vett. A minimális képzés felépítése: minimum 40 óra csoportos vagy egyéni terápia, minimum 45 óra szakmai elméleti és/vagy szuperviziós ülés egyéni vagy csoportos formában.

Pártoló tag lehet az a magánszemély, aki segítő diplomával rendelkezik, és aki az Egyesületet anyagi eszközeivel vagy tevékenységével önként támogatja. Pártoló tag lehet továbbá az a jogi személy, aki az Egyesületet anyagi eszközeivel vagy tevékenységével önként támogatja. A pártoló tag felajánlásával, illetve annak az egyesület vezetősége által történő elfogadásával válik pártoló taggá. A pártoló tag az Egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehet részt, és vezető tisztségviselővé nem választható.

További információ, jelentkezés: kapcsolat.mte@gmail.com