IV. Transzperszonális Konferencia

M e d i t á c i ó

IV. Transzperszonális Pszichológiai Konferencia

2007. szeptember 7-8.

Helyszín: Vista Rendezvényközpont

1061 Budapest, Paulay Ede u. 7-9. (Deák térnél)

A meditáció egyre gyakrabban bukkan fel mind a transzcendens és vallásos megismerési folyamatokkal kapcsolatban, mind szekularizált formában a mindennapi életben és a pszichoterápiában. Témaválasztásunkkal szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a pszichológus, pszichoterapeuta, tanácsadó kollégák jobban el tudjanak igazodni ezen a sokrétű területen.

A világ megismerésének tudományos megközelítése az elmúlt évszázadokban egyre inkább a fogalmi, egzakt és matematizálható módszerekre korlátozódott. Az emberi tudat azonban kínál egy másik lehetőséget is, a szubjektív élmények belső megtapasztalásának elmélyülésével egy önreflektív, egészleges, helyhez és időhöz kevésbé kötött utat.

Az évezredek során minden nagy kulturális hagyomány megalkotta a maga meditációs rendszerét, melyek felé az elmúlt évszázadban az európai kultúra is érdeklődéssel fordult. A transzperszonális pszichológia kutatói szerint ezek a belső megismerési utak sok párhuzamot mutatnak egymással és a modern pszichológia emberképével.

W. James, C. G. Jung, R. Assaggioli és más nagy úttörök nyomán haladva a pszichoterápia gazdag imaginatív, művészeti, relaxációs módszertant dolgozott ki. A meditáció azonban ritkán kerül a pszichológus szakma figyelmének homlokterébe, ezért a rendezvény lehetőséget kíván teremteni a téma különböző területein tevékenykedő szakemberek találkozására, valamint inspiráló párbeszédére.

A konferencia fővédnöke: Prof. Dr. Bagdy Emőke.

Szakmai program:

A konferencia plenáris előadói:

Dr. Harald Wallach professzor (Northamptoni Egyetem, Transzperszonális Pszichológiai Tanszék), Jan Boswijk buddhista tanító, transzperszonális pszichoterapeuta (Hollandia), Dr. Porosz Tibor (Tan Kapuja Buddhista Főiskola), Dr. Eisler Olga pszichiáter, OPNI, Dr. Frecska Ede, OPNI, Dr. Bronwen Rees a “Nemzetközi Üzleti Kommunikáció és Etika” központjának igazgatója (Cambridge), Gánti Bence pszichológus, Bátorfi Andrea művészettörténész, Orosz Katalin pszichológus és mások.

Kerekasztal beszélgetés

 A konferencia ideje alatt párhuzamosan két kerekasztal zajlik pénteken délután. Szakértő résztvevőink a következő témákat fogják megvitatni:

1. A figyelem középpontjában a test

A jóga, Autogén tréning, Feldenkrais-módszer, Shiatsu masszázs, Body Mind Centering, Vipassana meditáció és MET érintéses masszázs módszerei egyaránt építenek a test tudatosságára, és továbbfejlesztik azt. A beszélgetés résztvevői azt vitatják meg, hogy hogyan változik a kliens és a terapeuta/vezető tudatállapotának és koncentrációjának minősége. Annak kérdését vizsgálják, hogy mi és mennyire tekinthető meditációnak, valamint az adott módszer gyakorlása milyen hatással van a pszichikumra és spirituális fejlődésre. A beszélgetésből egyúttal kibontakozhat a test és a testi élmények új dimenziója is a pszichológiai kutatás és a pszichoterápiás munka számára.

2. A meditáció és a pszichoterápia metszéspontjai

A kerekasztal résztvevői a pszichoterápia különböző módszereiben gyakorlati munkát végző szakemberek, akiknek meditációs tapasztalatuk is jelentős. A beszélgetés fókuszában a következő kérdések állnak: Milyen kölcsönhatásban van egymással a meditáció rendszeres gyakorlása és a pszichoterápia? Milyen esetekben indokolt a terápia mellett a meditáció? Miért van jelentősége a meditáció rendszeres gyakorlásának a transzperszonális terápiára való felkészülésben?

Poszterkiállítás

A konferencia ideje alatt zajló poszterkiállításon lehetőség nyílik konkrét meditációs irányzatok bemutatására, melyhez várjuk ilyen csoportok jelentkezését is.

Utókonferencia workshop: a konferencia programjához kapcsolódóan 2007. szeptember 9-én, vasárnap 10-17 óráig Jan Boswijk holland transzperszonális kiképző terapeuta, buddhista tanító egynapos meditációt tart. A buddhista meditáció Tich Nhat Hanh (Plum Village, Franciaország) tanítási rendszeréhez kapcsolódik. Az érdeklődők Tich Nhat Hanh magyarul megjelent könyveiből tájékozódhatnak az irányzatról. Erre a programra a konferenciától függetlenül is lehet jelentkezni.

A konferencia időbeosztása:

Szeptember 7. péntek     10-19 óráig

Szeptember 8. szombat  10-14 óráig

Részvételi díj

2007. augusztus 10. után, illetve helyszíni regisztrációval: 11.000,-Ft

Napijegy: péntekre 7.000,- Ft, szombatra 5.000,-Ft

Diákjegy: 6.000,-Ft

Az utókonferencia workshop díja

2007. augusztus 10. után, illetve helyszíni regisztrációval: 7.000,-Ft


A regisztráció a konferencia díj befizetésével válik érvényessé.

Jelentkezni lehet: szervezes@transzperszonalis.hu

Telefon: 1/341-4501

Postacím: MTE 1061 Budapest, Hegedű u. 9. fszt. 3.

Honlap: www.transzperszonalis.hu

A konferencia szervezője: Magyar Transzperszonális Egyesület